Hyvänlaatuinen asentohuimaus

Hyvänlaatunen asentohuimaus voi johtua yläniskan toimintahäiriöstä ja/tai sisäkorjan kaarikäytävän ongemasta.

Meillä on taito tutkia ja hoitaa kumpikin ongelma.