Neurologinen kuntoutus

Aikuisten neurologinen kuntoutuksemme on aina asiakaslähtöistä. Neurologisen fysioterapian erikoistumisopintojen tuoma tietämys ja osaaminen, pitkä työkokemus sekä yhteistyö asiakkaan ja kuntoutustiimin kanssa takaavat laadukkaan kuntoutuksen. Teoriataustana voimme pitää mm. motorista uudelleenoppimista, kineettistä kontrollia ja fyysisen harjoittelun perusteita. Monilla neurologisilla potilailla on myös tuki- ja liikuntaelinvaivoja, jotka ovat toimintakyvyn esteenä. Jotta asiakas saavuttaisi mahdollisimman vaivattoman tavan selviytyä päivittäisistä toimistaan, pyrimme hoitamaan myös tuki- ja liikuntaelinten vaivoja neurologisen kuntoutuksen ohella. Toteutamme monipuolista ja tavoitteellista neurologista kuntoutusta hyvin varustetussa terapeuttisen harjoittelun salissamme.

Potilasryhmiämme ovat mm. MS, Aivohalvaus, Aivoruhje, Parkinson, Diplegia ja CP.